چالش های صنعت ترجمه

چالش‌ های صنعت ترجمه

چالش های صنعت ترجمه : ترجمه به عنوان یک صنعت، مانند هر صنعت دیگری با چالش‌هایی رو به روست که باید بر آنها غلبه کند و تنها شامل تبدیل کلمات یک زبان به کلمات زبان دیگر نیست. اگر ترجمه به همین آسانی بود، لزومی نداشت تا کسب و کار‌ها برای تصاحب بازارهای خارجی به خود سختی دهند.

زبان یک ابزار پیچیده ارتباطی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی می‌باشد. بنابراین، تنها شامل ترجمه کلمات و جملات نیست. در ترجمه مواردی وجود دارد که رعایت آنها ضروری است.

در ادامه می‌خواهیم درباره برخی از چالش‌های رایجی که مترجمان با آنها رو به رو هستند صحبت کنیم و نحوه غلبه بر آنها را بیاموزیم.

 ساختار زبان

امروزه افراد سراسر جهان به ۷۰۰۰ زبان زنده دنیا صحبت می‌کنند، عجیب نیست؟ این حقیقت تنها نشان می‌دهد که زبان‌ها از نظر تعداد چقدر گسترده هستند. هر کدام از این زبان‌ها ممکن است دارای لهجه های مختلفی باشند که هر کدام ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند.

هر زبان دارای اصطلاحات، عبارات، کلمات ترکیبی و صداواژه‌های منحصر به خود است و همین موارد موجب تمایز زبان‌ها با یکدیگر می‌شوند و با این حال، از نظر ترجمه نیز چالش هایی را ایجاد می‌کنند.

دقیقا به همین دلیل است که یک متن ممکن است به هنگام ترجمه تاثیر خود را از دست بدهد. در حقیقت، اگر چه ممکن است نسخه ترجمه شده از نظر معنایی دقیق باشد، اما در صورتی که نتواند معنای اصلی را منتقل کند سبب سردرگمی یا کج فهمی می‌شود.

نیازی به گفتن نیست، اما این یک خطر بزرگ برای کسب و کارها محسوب می‌شود.

خب، چه راه‌هایی برای غلبه بر این مشکل وجود دارد؟

ما مترجمان می‌بایست دانش عمیقی از زبان مقصد داشته باشیم و به دنبال مهارت‌های پیشرفته ترجمه باشیم. نیاز امروز ما، کسب دانش زبانی پیشرفته جهت ترجمه لغات فنی، اصطلاحات عامیانه، استعاره‌ها، اصطلاحات و لهجه‌های چندگانه است.

چالش‌های صنعت ترجمه

فرهنگ

فرهنگ نیز در کنار ساختار زبان بر ارتباطات تاثیر می‌گذارد. نحوه تبادل ایده‌ها در زبان‌های مختلف در افراد و درک فرهنگی آنها متفاوت است. ترجمه یک عبارت متداول در حین عمل ترجمه ممکن است به دلیل تابوها و یا باورهای فرهنگی به عبارتی توهین آمیز تبدیل گردد.

مترجمان می‌بایست جهت غلبه به این مشکل، فرهنگ مخاطب هدف را مورد مطالعه قرار دهند.

آنها باید اصطلاحات جایگزین مناسب را بیاموزند و چارچوبی را که این اصطلاحات در آن‌ها می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند را بیابند. مترجمان باید در خصوص حساسیت‌های فرهنگی آموزش ببینند به طوری که با مخاطبان خود هماهنگ باشند.

آینده

احتمال اینکه آینده ترجمه تحت تاثیر اتوماسیون و یادگیری ماشینی قرار بگیرد بسیار زیاد است. این ابزارهای فنی پیشرفته نقش مهمی در بومی‌سازی و ترجمه ایفا می‌کنند. با این حال، زبان برای ماشین‌ها همچنان دارای پیچیدگی‌هایی است. در حال حاضر، تنها زبانشناسان انسانی قادر به انتقال معنای دقیق یک جمله و یا یک اصطلاح هستند.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs