نرخ نامه ترجمه رسمی

نرخ نامه ترجمه رسمی

جهت دانلود نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی کلیک کنید

سفارش ترجمه رسمی مرتبط با قانون بوده و چنین ترجمه ای نه تنها اغلب نتیجه ای زبان شناسی دارد بلکه به خاطر ماهیت خاص حقوق و زبان قانون، اثر و نتیجه قانونی نیز دارد.

مواردی نظیر ترجمه قوانین، ترجمه رای دادگاه، ترجمه قرارداد، ترجمه مدارک تحصیلی، ترجمه گواهی فنی، ترجمه متون حقوقی پژوهشی و دیگر انواع ترجمه اسناد حقوقی و ترجمه رسمی مدارک انواع ترجمه رسمی هستند

 

 

 

 

 

Translation Order Translation Jobs