انواع اسناد رسمی برای ترجمه

اسناد شخصی

شناسنامه
کارت ملی
گواهی فوت
گواهی تجرد
گواهی ولادت
سند ازدواج
سند طلاق
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
کارت پایان خدمت و معافیت
گواهی رانندگی

اسناد

سند ارزیابی ملک
سند مالکیت
استعلام
سند مالکیت وسایل نقلیه
مبایعه نامه
اجاره نامه
وکالتنامه
تعهدنامه
اقرارنامه
استشهادنامه
انواع حکم ها

مدارک تحصیلی

ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
پیش دانشگاهی

مدارک دانشگاهی

کاردانی
ارزشنامه تحصیلی
ریزنمرات
کارت دانشجویی
گواهی ها
مدارک از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گواهی کار
دانشنامه ها
کارت نظام پزشکی
فوق دیپلم و ریزنمرات

گواهی های آموزشی

سازمان فنی و حرفه ای
ادارات دولتی
شرکتها
گواهی اداری و استخدامی

اسناد شرکتی

شرکت نامه
اساسنامه
اظهارنامه جهت ثبت شرکت
روزنامه رسمی
برگه مالیاتی
گواهی بیمه
قراردادها
کارت اقتصادی

گواهی کار

ادارات دولتی
گواهی اشتغال به کار از کارخانجات
گواهی اشتغال به کار از موسسات آموزشی و آژانسها
گواهی اشتغال به کار از واحدهای صنفی

سایر اسناد و مدارک

فیش حقوقی سازمانهای مختلف
کارت واکسیناسیون
قبض آب ، برق ، تلفن ، گاز
گردش و موجودی حساب
کارت بازرگانی
پاسپورت
تقدیرنامه
حکم های ورزشی و قهرمانی
بارنامه

Translation Order Translation Jobs