ترجمه و ماهیت اجرایی زبان حقوقی

 

ماهیت اجرایی زبان حقوقی

امری مرتبط با ماهیت اصولی قانون و زبان حقوقی این دیدگاه این است که ماهیت زبان اجرایی است. قانون به زبان بسته وابسته است، به طور خاص به ماهیت اصولی و اجرایی بستگی دارد. در نظریه اجرای سخنرانی، که اولین بار توسط جی. ال. آستین برخلاف آنچه که اغلب مردم باور دارند گفتار، تنها کلمات نیست بلکه اعمال است. لغات تنها این نیستند که از آن ها برای گفتن چیزها استفاده کنیم بلکه از آنها برای انجام کار ها بهره می بریم. کاربرد اجرایی زبان منحصر به قانون نیست، بلکه قانون بر اظهارات اجرایی وابستگی بسیاری دارد. اثرات و پیامدهای حقوقی به طور معمول، تنها با گفتن کلمات خاصی بدست می آیند، برای مثال، « شما گناهکارید »، یا « شما ۱۰۰۰ دلار جریمه می شوید » به طور منظم در دادگاه بیان می شوند.

زبانی که در قانون از آن استفاده شده می تواند افعالی مثل اعطای حقوق، تعیین ممنوعیت ها و صدور مجوزها را اجرا کند. تنها با گفتن کلمات، مردم مسئولیت های حقوقی شخصی و عمومی را قبول می کنند، کیفیت ها و  نقش های حقوقی را متقبل می شوند، حقوق قانونی را انتقال می دهند و ظایف را تحمیل می کنند یا از آن طفره می روند (جوری ۱۹۹۴ : ۲۰۹۲). به همین دلیل، گفته می شود اجراهای سخنرانی قانونی، تشکیل دهنده اثرات آنها هستند.

در ارتباط با گفتمان حقوقی:

دانت (۱۹۸۰) کاربرد زبان حقوقی را براساس طبقه بندی عمومی افعال گفتاری سیرلی (۱۹۷۶) به انواع مختلف افعال گفتاری تقسیم می کند. بر همین اساس، افعال گفتاری حقوقی شامل دسته بندی های زیر می شوند:

  • نماینده ها، اظهاراتی هستند که گوینده را وادار به انجام موردی یا ثابت کردن حقیقت قضیه ای می کنند و شامل شهادت، قسم خوردن، دفاعیه، ادعا و اظهارات می شوند.
  • احکامی که گوینده را وادار به انجام کاری در آینده می کنند مانند آنچه که در قراردادها، (نطق) مراسم ازدواج و وصیت نامه ها آمده است.
  • متون پر محتوا که وضعیت روانشناسی گوینده یا رفتار وی نسبت به یک قضیه را بیان می کند و شامل عذرخواهی، بهانه آوری، محکوم کردن، دلسوزی کردن، بخشیدن و سرزنش کردن می شود.
  • اعلان ها، که اجرای موفقشان موجب مکاتبات بین واقعیت و محتویات قضیه می شود و شامل مراسم ازدواج، صورتحساب های فروش، رسیدها، قرار ملاقات ها و نامگذاری ها و همچنین تصریح قانون گذاری حقوق و تعاریف مفاهیم، اعتراضات وکلا، محکومیت ها و نظرات استینافی، اتهام ها، اقرارها، دادخواست گناهکار بودن یا نبودن و رای های هیئت منصفه می شود. زیر مجموعه ای از اعلامیه های نماینده برای موقعیت های قضایی خاص وجود دارد مثل ادعاهای حقیقی قاضی که نیازمند ادعاهایی است که با اظهارنامه های معتبری منتشر شده و موجب می شود گوینده اقتدار خاصی داشته باشد.
  • دستورها که افعال گفتاری آینده محور هستند و به دنبال تغییر دادن جهان اند، کسی را مقید به انجام کاری می کنند؛ و در قانونگذاری مهم ترین هستند چرا که وظایف را تحمیل می کنند.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

        دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs