دانلود کتاب بازاریابی در آسیا

معرفی و دانلود کتاب Ethical and Social Marketing in Asia

الف. معرفی کتاب Ethical and Social Marketing in Asia

کتاب بازاریابی در آسیا با عنوان « بازاریابی اجتماعی و اخلاقی در آسیا » یکی از کتاب ها منتخب الزویر در این حیطه می باشد. در سال های اخیر تمایل به استفاده از رویکرد های اخلاقی و اجتماعی در شرکت ها، در میان دانشگاهیان و متخصصان افزایش یافته است. طـبق تعریفـی که در این کتـاب آمـده، بازاریابـی اخلاقی به اصـول اخلاقی در این فرایند اشاره داشته و  بازاریابی اجتماعی مفهومی است که به دنبال نفوذ در مخاطب جهت منافع اجتماعی بیشتر است. عنوان کتاب پیش رو ضمن تجزیه و تحلیل این حوزه ناشناخته، این علت را بررسی می کند که چرا فرهنگ ها و رفتار های مصرف متفاوت نیازمند اهمیت و توجهـی متـفاوت در بازار های مختلف هستـند. از طرفی نیز گوناگونی بازار های آسیایی موجب آن شده تا محیطی پیچیده برای توسعه و مدیریت بازاریابی اخلاقی و اجتماعی پدید آید. کشور های آسیایی که تاکید آنها بر منافع جمعی، اجتماعی و بلند مدت مردم و کشور بوده، اغلب اعتقادی به کافی بودن سود پایین برای شرکت ها ندارند.

ب. دانلود و سفارش ترجمه کتاب Ethical and Social Marketing in Asia

 

 

 

دانلود کتاب بازاریابی اجتماعی در آسیا

 

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

  دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه کتاب و مقاله اینجا کلیک کنید

Translation Order Translation Jobs