ترجمه رسمی انواع قرارداد _ دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی انواع قرارداد _ دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه قراردادها

معمولا منظور از ترجمه قرارداد ترجمه قراردادهای فروش می باشد ولی متون دیگر که دارای ارزش قانونی هستند مثل پیمان نامه ازدواج، قرارداد ساخت و … نیز جز این نوع اسناد به شمار می آیند.

خصوصیات ترجمه قراردادها

ترجمه قرارداد همانند ترکیبی از ترجمه ی قانونی و بازرگانی است. همانطور که متون وابسته به اصطلاحات و لغات خاص هستند باید آنها را مطابق با ارزش های کشور مقصد ترجمه کرد. بنابراین ترجمه قراردادها همانند سایر ترجمه ها نظیر متون پزشکی، تخصصی هستند.

علاوه بر تسلط مترجم به زبان و قانون، وی می بایست به واژگان خاص هر یک از قراردادها نیز مسلط باشد. همچنین او باید نسبت به استانداردهای جمله بندی هر زبان دقت لازم را داشته باشد.

سایر متون وابسته

ترجمه قرارداد شامل تمامی متون پیمانی دارای ارزش قانونی، می باشد:

* قرارداد استخدام

* قرارداد ازدواج

* حکم طلاق

* قراردادهای بازرگانی

* توافق های محرمانه

* قراردادهای فروش

* قراردادهای ساخت

* قراردادهای حمایتی

* قراردادهای خرید

ترجمه رسمی انواع قرارداد _ دارالترجمه 911

ترجمه رسمی انواع قرارداد _ دارالترجمه ۹۱۱

قوانینی که باید رعایت شوند

ترجمه قرارداد بسیار کار ریسک پذیری است. متن ترجمه شده باید تا حد امکان به متن اصلی نزدیک باشد. در صورت امکان باید صفحه قالبندی شده مشابهی تهیه شود تا بررسی بین دو متن به سهولت انجام گیرد.

همچنین مترجم باید تایید کند که کلمات بکار گرفته شده، مطابق قوانین واژگانی و نحوی زبان مقصد هستند. این محدودیت ها باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. به منظور اجتناب از اختلافات، کلماتی که توسط مترجم تولید می شوند نباید در متن نهایی جای هیچ گونه ایرادی داشته باشند.

در صورت عدم توافق

قوانین و مقررات قراردادها در کشورهای متفاوت مختلف است. به همین منظور مترجم قراردادها باید کلمات معادل و اختلافات بین زبان ها را بشناسد تا بتواند متنی منسجم و دقیق مشابه متن اصلی ارائه کند.

دقیق بودن قراردادها در تمامی جوانبشان بسیار حائذ اهمیت است زیرا صاحبان امضا کاملا از متن قرارداد آگاه هستند و می توانند به هر و متن اصلی و ترجمه شده اتکا کنند.

اگر هنگام مراحل قانونی متوجه شدید که اطلاعاتی در ترجمه وجود ندارد می توانید از متن اصلی به عنوان مرجع استفاده کنید.

افراد شایسته

برای ترجمه قراردادها باید از مترجمان آموزش دیده استفاده کرد. علاوه بر این این مترجمان باید پیشینه قانونی و دانش قانونی عمیقی داشته باشند.

بطور کلی، به منظور انجام این کار از مترجمان رسمی استفاده می شود. علاوه بر دروسی که در دانشگاه می گذرانند این مترجمان در کلاس حقوقی به زبان های دیگر که می خواهند در رابطه با آن کار کنند، نیز شرکت می کنند.

محرمانه بودن

تمامی ترجمه ها باید محرمانه باشند. حال هنگامی که صحبت از ترجمه قراردادها می شود اهمیت آن دو برابر می شود. این اسناد اطلاعات شخصی دو طرف قرارداد و توافق آنها را نشان می دهند.

زمانی که مترجم ترجمه قراردادی را به عهده می گیرد باید متعهد شود که اطلاعات آن را فاش نمی کند. مترجم باید این اطمینان را بدهد که اطلاعات کاملا محرمانه باقی می مانند.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

Translation Order Translation Jobs