ترجمه قرارداد

شروط در اسناد حقوقی و دیگر بند های مقید

ترجمه قرارداد ، ترجمه رسمی و اسناد حقوقی در زمره مباحثی است که کمتر به آن پرداخته شده است. شروط ویژگی سنتی پیش نویس حقوقی انگلیسی در هر دو اسناد حقوقی خصوصی و قانون می باشد، که به عنوان شروط و شرایط لازم عمل می کنند و معمولا به وسیله ی دستور زبانی معرفی می شوند:

…Provided that

…And provided that

…And provided further that

انواع دیگر شامل provided nevertheless that” و “ provided always that” می شوند.چنین جمله بندی هایی برای تغییر دادن یا اصلاح کردن قوانینی کلی تر و محدود کردن عمکرد آن به یک یا چند امر بخصوص استفاده می شوند. شرط که اصطلاحی کلی به منظور دلالت داشتن بر بند یا قسمتی در سند یا اساسنامه است، باید از حکم متمایز شود. شرط “proviso” در زبان انگلیسی از کلمات مصوب اساسنامه اولیه انگلیسی “provisum est” (مشروط است به آنکه) برگرفته شده است که برای معرفی قسمت مستقل اساسنامه استفاده می شود. در پیش نویس حقوقی جدید برخی از این حیث که شرط عاملی قدیمی و کهن است که باید از آن اجتناب کرد توصیه به عدم استفاده از آن در اسناد حقوقی کرده اند.

خودداری در استفاده از شرط در اسناد حقوقی در اجرای پیش نویس حقوقی معاصر بسیاری از حوزه های انگلیسی زبان منعکس شده است. با این حال شروط هنوز هم به طور معمول مخصوصاً در وصیت نامه ها یافت می شوند. برای مثال:

من ملک خود واقع در… را کاملاً به دخترم برای استفاده و سود خود واگذار می کنم و به ارث می گذارم مشروط  به آنکه پسرم که از او نام برده شد تا هر زمان که بخواهد بتواند در خانه مذکور ساکن بماند… .

برخی ممکن است اینگونه تصور کنند که این اصطلاحات از اسناد انگلیسی قدیمی مربوط به دوره گذشته هستند اما اینطور نیست. در اینجا قسمتی از وصیت نامه خودم پیش نویس به سال ۲۰۰۴ در استرالیا آورده شده است :

من تمام دارائی حقیقی و شخصی خود را از هر نوع و قسمی در هر جا که واقع شده است نسبت به اعتماد خود به امانت دارم به منظور انتقال پول و حواله واگذار می کنم و به ارث می گذارم که به شرح زیر است:… مشروط بر اینکه در این بند ها ی فوق الذکر، هر تقسیمی قابل قبول نخواهد بود و هیچ دستور اضافی به توزیع مجدد سهم داده نشده است. سپس اینکه چنین سهم یا سپرده ای برای انتقال به طرفی از بند یا بند هاست که رد نشده اند و در صورتیکه بیشتر از یک طرف وجود داشته باشد که رد نشده است در این صورت طرف مردود باید سهم را به تناسب بین طرفینی که مردود نشده اند انتقال دهد.

دیگر بندهای مقید متداول در اسناد حقوقی خصوصی شامل عبارت مشروط به ” subject to”در انگلیسی می شوند. این عبارت برای بیان مفهمومی استفاده می شود که شرطی( شرط اصلی) بر دیگری (شرط پیرو) غالب می شود.

برای مثال،

در صورتی که بند شرطی ۷ در توافقنامه ای با مشروط به بند۶  “۶subject to clause” آغاز شود، سپس هر نا هماهنگی بین دو بند به نفع بند اصلی بند ۶ رفع می گردد. به همین نحو، اگر بند فرعی (۱) با “مشروط به بند فرعی “subject to sub clause (4) ” آغاز شود سپس بند فرعی (۴) غالب می شود.

“Subject to” اغلب در توافق نامه های عادی و همچنین در وصیت نامه ها، توافقات بنگاه و دیگر مستنداتی که به صورت پی درپی منافعی را ایجاد می کند، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین اغلب از اساسنا مه ها استفاده می شود. هنگامی که بند شرطی در وصیت نامه ها استفاده می شود“subject to” دو کاربرد مهم دارد.(۱)جایی که هدیه تبدیل به بخشی از سرمایه می شود و آنچه باقی می ماند مطلوب است که معزول گردد؛ و (۲) در جایی که قصد بر این است، هدیه پیشین که منقضی شده است  برای حفظ تعادل به هدیه ای دیگر منتقل شود.

به طور کلی شرط در ترجمه اسناد حقوقی “subject to”  ، و دیگر بند های مقید در اسناد حقوقی انگلیسی رایج هستند. برخی معتقدند که شروط به سند حس قانونگرایی می دهد اما اثر جانبی نا مناسب آن افزایش طول جملات در فرآیند می باشد. برای مثال :

چنانچه اجرای قرارداد به یکی از دلایل مذکور به وسیله ی فروشنده به تاخیر بیفتد ، خریدارمشروط به کسب توافق کتبی قبلی از فروشنده می تواند خرید این بخش از مواد را  که برای آن جزئیات و دستور العمل هابه طور کامل در توافق با قرارداد تهیه شده است را کنسل کند. از آنجایی که اجرای قرارداد ممکن است در معرض چنین تاخیری قرار بگیرد، لغو آن  مشروط به این است که چنین بخشی از مواد تولید نشده باشند و زمانیکه در خواست خریدار برای چنین لغوی به تولید کننده می رسد هیچ یک در فرآیند تولید نباشند.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۹۴ الی ۹۶)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید

 

Translation Order Translation Jobs