ترجمه و جهانی سازی_دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه و جهانی سازی_دارالترجمه ۹۱۱

جهانی سازی و ترجمه

جهانی سازی معنی ساده ولی تفاسیر متعددی دارد. برای اینکه در منجلاب سیاست ها و فتنه ها غرق نشوید، این مقاله تنها یک یا دو وجه آن را مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال یکی از مشخصات کلیدی جهانی سازی این است که نباید آن را تمام عیار در نظر گرفت. بهتر است از جهانی سازی در موارد محدود استفاده شود، مثلا باید مربوط به چند کشور باشد تا تمام جهان یا چند زبان تا تمامی لهجه ها و زبان های دنیا. قطعا در این صورت کارایی بهتری خواهد داشت، چه تعداد کشور یا زبان را برای ترجمه باید در نظر گرفت؟ (تقریبا ۶۰۰۰ زبان وجود دارد). هنگامی که صحبت از جهانی سازی است ۶ زبان بهترین تعداد برای انجام این کار است.

درک بهتر جهانی سازی

امروزه ممکن است معانی و مفاهیم جهانی سازی به نوبه خود بدتر شده باشند. از رسانه های خبری برای جهانی سازی اقتصاد استفاده می شود، که به گفته گروه های ضد جهانی سازی پیش از این کار باید حقوق بشر و برنامه های اجتماعی را جهانی سازی کرد. در حال حاضر نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. تنها نقطه توافق میان موافقان و مخالفان این موضوع این است که بگوییم جهانی سازی مربوط به جهانی کردن چیزی است.

جهانی سازیِ ترجمه ی انجام شده توسط یک موسسه، ماشین ترجمه، انسان یا دفتر تخصصی ترجمه به معنای گسترش خدمات ترجمه در ملت های مختلف و کارامد کردن آن در کشورهای مختلف است. به دلیل ماهیت نسبتا اجتماعی این کار، دیدن نحوه کارکرد آن در گفتار، اتصال شکاف های فرهنگی، ارتقا روابط بین الملل یا تاثیراتش روی سیاست یا ماموریت های سیاست خارجه ، آسان است.

ترجمه و جهانی سازی_دارالترجمه 911

ترجمه و جهانی سازی_دارالترجمه ۹۱۱

درک بهتر ترجمه

چگونگی تناسب خدمات ترجمه انسانی با جهانی سازی پیش تر مشخص شده بود. طبیعتا ارتباط با سایر کشورها نیاز به کار با زبان های مختلف دارد. بنابراین سازمان های بین المللی باید دیپلماتی مسلط یا دفتر ترجمه حرفه ای را برای انجام کارهایشان انتخاب کنند. جهانی سازی کاملا در ارتباط با ترجمه است به نحوی که نمی توان جهانی سازی را بدون ترجمه انجام داد.

هنگامی که نوبت به استفاده از ترجمه برای اهداف جهانی می رسد، باید ترجمه را به کاری زمان بر، گران، و کاری به منظور عملیات زبانشناسی و اقتباس متن یا ارتباطی کلی برای انتقال فرهنگ بومی تبدیل کرد (در غیر این صورت بومی سازی می شود).

از آنجایی که فرهنگ ها و جوامع ارتقا می یابند، معانی کلمات و زبان ها نیز پیشرفت می کنند. بنابراین ترجمه و بومی سازی برای ساخت مفهومی عملی و سودمند از پدیده جهانی سازی، مصمم شده اند. البته بومی سازی نباید اصولی جدا از ترجمه در نظر گرفته شود زیرا برای ایجاد ترجمه در مقیاس جهانی، مترجم حداقل باید اصول بومی سازی را بداند.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs