خدمات ترجمه تخصصی در زمینه علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی و پزشکی

گروه ایران مترجم با بهره گیری از دفتر کار مجازی و پورتال کاربران امکان رائه خدمات ترجمه از جمله برآورد هزینه ترجمه، بررسی فیش های پرداختی مشتریان، ترجمه و ویرایش و همچنین کنترل کیفیت ترجمه را بصورت آنلاین دارد. مشتریان ایران مترجم می توانند از طریق محیط کابری پورتال ویزه مشتریان، تمامی مراحل انجام ترجمه را دنبال کنند و از طریق سامانه ارسال درخواست تقضای خود را در هر ساعت از شبانه روز ارسال نمایند.

کیفیت خدمات ارائه شده توسط هر گروه ترجمه تخصصی، تابعی از تخصص مترجمین، ویراستاران و تسلط و نظارت بخش کنترل کیفیت بر محتوای خدمات است. از یک سو با توجه به نگاه تخصصی گروه ایران مترجم و تاکید بر بکارگیری گروهی متخصص از مترجمان دارای مدرک (Certified Translators) و نظر به تاکید بیشتر برنامه های دانشگاهی به تربیت مترجمان در حوزه ترجمه متون، به این نتیجه رسیده ایم که توانایی بیشتری در ارائه خدماتی برتر را در این حوزه خواهیم داشت.

ترجمه تخصصی علوم انسانی

از سوی دیگر سیاست گروه نیز بر آن است که به مشتریان خاصی ارائه خدمات کند که به کیفیت ویژه ترجمه و شیوایی زبانی آن اهمیت می دهند و دریافت خدمات ترجمه برتر را حق مسلم خود می دانند. هدف گروه ایران مترجم  احترام به حقوق این مشتریان و تضمین چنین کیفیتی است. گروه ایران مترجم با تخصصی کردن حوزه فعالیت و انحصاری کردن آن به علوم انسانی به دنبال ارتقا کیفیت ارائه خدمات و ادعای کیفیت برتر بوده است.

Translation Order Translation Jobs