دانلود کتاب تئوری سازمان | کمکی در ترجمه

آشنایی با دانش تخصصی به مترجم کمک می کند تا در ترجمه مطالب از زبانی به زبان دیگر، عمل ترجمه را با درک از مفاهیم مربوط، بدون نیاز به ویرایش تخصصی انجام دهد. اگر مترجمی دانش تخصصی رشته مورد نظر را نداشته باشد بایستی ترجمه وی در مرحله ویراستاری توسط ویراستار علمی مورد بررسی قرار گیرد. کتاب تئوری سازمان که نسخه های متعددی از آن وجود دارد کتابی مهم در زمینه رشته مدیریت و از سرفصل های منابع ارشد مدیریت می باشد. مطالعه این کتاب می تواند به علاقه مندان به ترجمه متون مدیریت کمک نماید.

نسخه ای از این کتاب نوشته John Mcauley  از انتشارات Prentice Hall برای دانلود در اینجا آمده است.

 

 

Translation Order Translation Jobs