مترجم حقوقی خوب-دارالترجمه ۹۱۱

مترجم حقوقی خوب-دارالترجمه ۹۱۱

پیچیدگی های ترجمه حقوقی بخش دوم

سطح دشواری ترجمه حقوقی کاملا به میزان نزدیکی زبان ها و نظام های حقوقی دخیل بستگی دارد.

خصوصیات یک مترجم حقوقی خوب

ارائه خدمات ترجمه حقوقی می تواند یکی از دشوارترین و پیچیده ترین انواع ترجمه باشد و مهم است که مترجمان دارای مهارت های خاصی باشند؛ مهارت هایی از جمله:

 • باید نسبت به سبک نوشتاری حقوقی زبان مقصد آگاهی داشته باشند.
 • باید از نظام های حقوقی هر دو کشور – زبان های مبدأ و مقصد – آگاهی و سررشته داشته باشند.
 • نسبت به جستجو برای مفاهیم حقوقی زبان مبدأ در جایی که واژه معادلی در زبان مقصد وجود ندارد یا نظام حقوقی زبان مقصد مشخص نیست مایل و توانا باشند.
 • باید نسبت به اصطلاحات مورد استفاده در متن درک داشته باشند.
 • حتی اگر ترجمه دقیق متن میسر نباشد، مترجم باید توانایی رمزگشایی متن زبان مبدأ و تغییر آن به زبان مقصد بدون فاصله گرفتن از معنای اولیه را داشته باشد.
 • مهم است که مترجم کاملا نسبت به هدف استفاده از ترجمه آگاهی داشته باشد، زیرا این امر بر روی رویکرد مترجم و همچنین خود مدرک تأثیر می گذارد. تعریف هدف ترجمه بر روی بسیاری از جنبه های ترجمه نظیر نحو، اصطلاحات، عبارت پردازی، لحن و غیره تأثیر می گذارد.
 • آگاه باشد که در بافت حقوقی، باید به هر جزئیات کوچکی توجه کرد و ترجمه باید این مورد را منعکس کند. مترجمان نباید تلاش کنند تا متنی را که به ظاهر اضافی است از قلم انداخته یا از تعداد کلمات آن کم کنند. زیرا متون حقوقی برای به انجام رساندن هدف مهمی طراحی شده اند.
مترجم حقوقی خوب-دارالترجمه 911

مترجم حقوقی خوب-دارالترجمه ۹۱۱

انواع مختلف ترجمه حقوقی

زمانی که مترجم بر روی مدرک حقوقی کار می کند، نکته حائز اهمیت این است که نسبت به پیش زمینه حقوقی مدرک، از جمله اصطلاحات حقوقی که در حوزه قانونی مربوطه قابل اطلاق است آگاهی داشته باشد. در زیر برخی از معمول ترین نمونه های ترجمه عملی را فهرست کرده ایم:

 • مدارک شخصی که برای اجرای حقوق در یک کشور خارجی طراحی شده اند: این مدارک شامل گزارش پلیس، گواهینامه ها یا مراجع شغلی، مدارک یا گواهینامه های تحصیلی، حکم های طلاق و شناسنامه ها می شوند.
 • زمانی که درخواستی برای کمک قضایی بین المللی وجود دارد، ممکن است به ترجمه رأی دادگاه در اقدامات کیفری یا مدارک تحقیقی نیاز باشد. مترجم باید آگاه باشد که اقدامات جنایی و مدنی یکی نیستند، حتی اگر واژگان آنها شبیه بهم باشند.
 • قراردادهای تجاری حاصل از تصمیمات دادگاه های خارجی به منظور فروش کالا یا انتقال مجوز امضا می شوند. اگر تجارتی تمایل داشته باشد در کشوری خارجی شعبه‏ای تأسیس نماید، در این صورت لازم است اساسنامه ها یا دفتر سهامداران و خلاصه ای از دفاتر ثبت تجاری ترجمه شوند.
 • در مورد قراردادهای بین المللی، انتظار می رود مترجمان بتوانند متنی را به زبان مقصد ترجمه کنند که تأثیر حقوقی یکسانی با متن اولیه داشته باشد. این امر بدین معنی است که مهم ترین وظیفه مترجم تولید متنی در زبان مقصد است که آنقدر دقیق و شفاف باشد تا در عمل همان تأثیر حقوقی متن مبدأ را ایجاد کند.

منبع:

https://www.onehourtranslation.com/translation/blog/complexity-legal-translations-part-2

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

Translation Order Translation Jobs