ترجمه تخصصی

انواع ترجمه از دیدگاه دنیل گودک

دسته بندی ترجمه ها با نظر به اینکه گروه ایران مترجم برای هر یک از انواع ترجمه ها از متخصصان و کارشناسان مربوطه در آن رشته و گرایش استفاده می کند، لذا توضیحی کوتاه در رابطه با دسته بندی های کلی ترجمه ضروری به نظر می رسد. مرزی میان ترجمه جامع و ترجمه...

ترجمه آزاد انگلیسی به فارسی

ترجمه آزاد انگلیسی به فارسی برخی موارد در هنگام ترجمه آزاد متون انگلیسی به فارسی چاره ای نداریم جز اینکه تغییراتی در ساختار زبان مقصد ایجاد نموده و ساختار مأنوس و قابل قبولی تنظیم نمائیم. به عنوان مثال بین جمله ای مانند (Reduce speed) و معادل فارسی آن...

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی : ترجمه انگلیسی به فارسی : در عملیات ترجمه متون انگلیسی به فارسی موارد محدودی پیش می آید که مترجم ناچار است بجای ترجمه  برخی از جملات زبان مبدا ،با پیروی از قواعد دستوری  ،معادل ترجمه ای پدید آورد.در نهایت حاصل ترجمه اش خود...

خدمات ترجمه تخصصی در زمینه علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی و پزشکی

گروه ایران مترجم با بهره گیری از دفتر کار مجازی و پورتال کاربران امکان رائه خدمات ترجمه از جمله برآورد هزینه ترجمه، بررسی فیش های پرداختی مشتریان، ترجمه و ویرایش و همچنین کنترل کیفیت ترجمه را بصورت آنلاین دارد. مشتریان ایران مترجم می توانند از...