ترجمه متون مدیریت

دانلود کتاب تئوری سازمان | کمکی در ترجمه

آشنایی با دانش تخصصی به مترجم کمک می کند تا در ترجمه مطالب از زبانی به زبان دیگر، عمل ترجمه را با درک از مفاهیم مربوط، بدون نیاز به ویرایش تخصصی انجام دهد. اگر مترجمی دانش تخصصی رشته مورد نظر را نداشته باشد بایستی ترجمه وی در مرحله ویراستاری توسط...

دیکشنری تخصصی ترجمه مدیریت

دانلود دیکشنری انگلیسی واژگان تخصصی جهت ترجمه متون مدیریت:   دیکشنری تخصصی مدیریت هتلداری- دیکشنری توصیفی انگلیسی- 300 صفحه- PDF   دیکشنری تخصصی مدیریت کتابداری- 6000 کلمه انگلیسی- 250 صفحه- PDF گروه ایران مترجم، ارائه دهنده انواع خدمات ترجمه،...

معرفی رشته مدیریت و گرایشهای آن

معرفی رشته مدیریت از آنجایی که تأمین نیازهای فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی جامعه، بدون وجود مدیران لایق که بالاترین کارآیی و بهره‌وری را داشته باشند، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هر جامعه‌ای برای فایق آمدن بر مشکلات سازمانی خود، قبل از هر چیز...