ترجمه تخصصی

خدمات ترجمه تخصصی در زمینه علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی و پزشکی

گروه ایران مترجم با بهره گیری از دفتر کار مجازی و پورتال کاربران امکان رائه خدمات ترجمه از جمله برآورد هزینه ترجمه، بررسی فیش های پرداختی مشتریان، ترجمه و ویرایش و همچنین کنترل کیفیت ترجمه را بصورت آنلاین دارد. مشتریان ایران مترجم می توانند از...