بخش وبلاگ ایران مترجم

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد _ ترجمه رسمی مدارک

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد _ ترجمه رسمی مدارک

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد _ ترجمه رسمی مدارک

آدرس دفاتر پیشخوان مشهد _ ترجمه رسمی مدارک:

 1. مدارک و ریز نمرات مقطع تحصیلی ابتدائی: ترجمه رسمی کلیه مدارک مقطع ابتدائی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است، به استثناء گواهی پایان مقطع تحصیلی ابتدائی (پنجم ابتدایی) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.
 2. مدارک و ریز نمرات و گواهی های مقطع راهنمایی: ترجمه رسمی کلیه مدارک مقطع راهنمایی با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است به استثناء گواهی پایان مقطع راهنمائی (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید دادگستری و امور خارجه آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد.
 3. مدارک و ریزنمرات و گواهی های مقاطع متوسطه: ترجمه رسمی کلیه مدارک مقطع متوسطه با مهر و امضاء مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است به استثناء گواهی پایان مقطع متوسطه (سوم) که علاوه بر مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باید به تایید آموزشگاه مربوطه و آموزش و پرورش منطقه مربوطه رسیده باشد. همچنین جهت ترجمه و تایید باید مدارک تحصیلی دبیرستان را به دفتر پیشخوان دولت برده و بعد از دریافت قبض رسید از آن دفتر درخواست تاییدیه تحصیلی را  از آموزش و پرورش ناحیه نمایید .

نزدیکترین دفاتر پیشخوان دولت جهت اخذ تاییدیه تحصیلی در محدوده دفتر ترجمه رسمی ۹۱۱ مشهد

کد

نام مسئول

آدرس دفتر

تلفن

۷۲۱۹۱۳۹۰ نجمه شهپری خیابان شهید صادقی نبش ۱۵/۱ پلاک ۷۸/۲ ۳۷۲۶۰۸۵۱ – ۰۹۳۶۸۸۲۸۲۵۶
۷۲۱۹۱۰۷۸ فروزان فیروزکوهی مقدم بلوار تلویزیون- نبش خ منتظری- پلاک۱۴۴ ۳۸۴۵۱۰۹۳ – ۰۹۱۵۳۱۱۵۹۲۳
۷۲۱۹۱۱۳۳ راهله حسینی احمدآباد خیابان رضا بین ۲۸ پلاک ۹۰/۲ ۳۸۴۴۳۲۹۰ – ۰۹۱۵۲۲۸۶۴۳۴
۷۲۱۹۱۴۵۱ سیداحسان موسویان جندقی سلمان فارسی – بین ۷ و ۵ پلاک ۴۸ ۳۸۴۵۶۷۹۲ – ۰۹۱۵۵۰۶۶۸۳۸
۷۲۱۹۱۴۷۸ امیر هوشنگ غفران ابتدای پیروزی روبروی جام عسل ۳۸۷۰۸۶۱۰ – ۰۹۱۵۱۰۰۲۵۷۹
۷۲۱۹۱۵۳۰ علیرضا سعید بلوار ملک آباد۲۵ خیابان کوشا پلاک ۱ ۳۷۶۰۵۷۵۴ – ۰۹۱۵۳۲۵۰۴۸۳
۷۲۱۹۱۱۹۵ سعید سلمانی هودانلو بلوار سجاد بین ۲۰و۲۲ ۳۶۱۰۸۴۰۰ – ۰۹۱۵۵۱۶۱۹۰۵
۷۲۱۹۱۲۹۹ شرکت خراسان همراه رضوی سه راه فلسطین نرسیده به فلسطین ۲۸ پلاک ۱۵۳ ۳۷۶۶۲۵۰۰ – ۰۹۱۵۵۰۹۰۵۰۹

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

راهنمای ترجمه رسمی _ قسمت پنجم

راهنمای ترجمه رسمی _ قسمت پنجم

شرایط اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه برای مدارک تحصیلی

راهنمای ترجمه رسمی _ قسمت پنجم

 1. مدارک و ریزنمرات و گواهیهای مقطع کاردانی: مدارک آموزشی در مقطع کاردانی اعم از دانشنامه و ریزنمرات، جهت اخذ تاییدات دادگستری نیاز به مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوریو همچنین مهر و امضای مسئولان دانشگاه و یا موسسه مربوطه دارد.
 2. مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری: ترجمه رسمی دانشنامه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ التحصیلان ممهور به مهر معرفی شده وزارت علوم علوم تحقیقات و فن آوری با امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تایید دادگستری و امور خارجه هستند. لازم به ذکر است کلیه مدارک مربوط به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری از سال ۱۳۵۴ به قبل نیاز به مهر و امضاهای پیوست  ندارد.
 3. مدارک و ریزنمرات و گواهی های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ترجمه رسمی دانشنامه های مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و ریزنمرات فارغ التحصیلان، مدارک پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن باید دارای  مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با شد.
 4. مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: ترجمه رسمی دانشنامه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و ریز نمرات فارغ التحصیلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ایران با تایید سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 5. مدارک و ریز نمرات و گواهی صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی: ترجمه رسمی مدارک صادره از سوی دانشگاه های غیر انتفاعی با امضاهای معرفی شده آن دانشگاه و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قابل تایید دادگستری و امور خارجه هستند.
 6. کارت دانشجوئی: ترجمه رسمی کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل تایید دادگستری و امور خارجه نمی باشد.
 7. گواهی های کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی: ترجمه رسمی گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد با تایید سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 8. گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی: برای دریافت تاییدات گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی مهر و امضاء ریاست دانشکده کافی است.
 9. مدارک و دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی کشور: ترجمه رسمی کلیه دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی با دارابودن مهر سازمان مربوطه، قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 10. ارزشنامه های تحصیلی: ترجمه رسمی ارزشنامه های تحصیلی (ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور توسط وزارت علوم یا بهداشت ) با مهر بلامانع بودن ترجمه رسمی توسط وزارتخانه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است در صورت ارائه ارزشنامه تحصیلی بدون مهر بلامانع بودن ترجمه رسمی، صاحب سند می تواند اصل سند صادر شده در خارج از کشور را به تایید دادگستری و  وزارت امورخارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمی به فارسی برگردان نموده و بعد از آن به زبان مورد نیاز خود ترجمه رسمی نماید.
راهنمای ترجمه رسمی _ قسمت پنجم

راهنمای ترجمه رسمی _ قسمت پنجم

 1. مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه: ترجمه رسمی کلیه مدارک صادره از حوزه های علمیه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 2. کارت نظام پزشکی: ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی با امضاء رئیس نظام پزشکی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 3. کارت نظام مهندسی: ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی با امضاء رئیس نظام مهندسی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 4. کارت مربی گری: ترجمه رسمی کارت مربی گری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 5. کارت اقتصادی: ترجمه رسمی کارت اقتصادی با دارا بودن مهر وزارت اقتصاد و دارایی قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 6. ترجمه رسمی سرفصل دروس: ترجمه رسمی سرفصل دروس با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و یا وزارت بهداشت (برای مدارک رشته های پزشکی) قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 7. کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری: ترجمه رسمی کارنامه (ریز نمرات کنکور سراسری یا آزمایشی) قابل تایید دادگستری و امور خارجه نمی باشد.
 8. تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی: ترجمه رسمی گواهی قبولی در کنکور سراسری با مهر سازمان سنجش و اداره کل امور دانشجویان داخل و وزارت علوم قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

راهنمای ترجمه رسمی اسناد _ قسمت چهارم

راهنمای ترجمه رسمی راهنمای ترجمه رسمی اسناد _ قسمت چهارم(۲)

شرایط اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه برای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

استشهادیه: ترجمه رسمی استشهادیه قابل تایید دادگستری و امور خارجه رسمی نیست مگر در دو مورد ذیل:

 • استشهادیه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه رسمی استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با ثبت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی و تایید دادگستری و امور خارجه نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 • استشهادیه افراد تحت تکفل: ترجمه رسمی استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل پدر و مادر از ۶۰ سال به بالا، خواهر و دختر تا زمان تجرد و برادر و پسر تا زمان رسیدن به سن قانونی (۱۸ سالگی) است که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تایید دادگستری و امور خارجه استشهادیه الزامی است. ضمنا استشهادیه افراد تحت تکفل باید به تایید دادگستری و امور خارجه دفتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.

 احکام دادگاه: ترجمه رسمی احکام قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و صورت جلسه های دادگاه و گواهینامه های صادره از دادگاه ها با مهر بلا مانع بودن ترجمه رسمی توسط شعبه صادر کننده حکم قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومی و احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومی و احکام حجر و قیم نامه که توسط دایره سرپرستی صادر می شود. در ضمن ترجمه رسمی آرای غیر قطعی صادر شده از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود نیز قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

 احکام طلاق: ترجمه رسمی احکام طلاق یا اقرار عدم امکان سازش که منجر به جدائی نگردیده باشد قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست و چنانچه ذینفع اظهار به جدائی نماید ارائه سند طلاق یا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد جهت استناد سند ترجمه رسمی شده الزامی است.

اظهار نامه و دادخواست: ترجمه رسمی اظهار نامه و دادخواست به دلیل اینکه در مراحل اولیه تشکیل پرونده است، قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست.

راهنمای ترجمه رسمی اسناد _ قسمت چهارم

راهنمای ترجمه رسمی اسناد _ قسمت چهارم

 احکام و کلیه اوراق قضائی و مدارک ارسالی: تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی کلیه مدارکی که از دادگاه ها، دادسراها، آگاهی نیروی انتظامی و ادارات دولتی صادر می گردد و از طریق این اداره کل به مترجمین رسمی زبان ارجاع می گردد بلامانع است.

 مکاتبات بین سازمان های دولتی: ترجمه رسمی مدارکی که جنبه مکاتبه بین سازمان های اداری داشته باشد، مدرک و سند رسمی تلقی نمی گردد و فقط مقررات و آئین نامه های سازمان های دولتی قابل تایید دادگستری و امور خارجه هستند.

 ارزیابی املاک: ترجمه رسمی برگه ارزیابی از املاک و مستغلات در صورتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده باشد ضمن تائید کانون کارشناسان قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

 استعلام ثبت اسناد: ترجمه رسمی استعلام ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

راهنمای ترجمه رسمی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد _ قسمت چهارم

راهنمای ترجمه رسمی راهنمای ترجمه رسمی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد_ قسمت چهارم(۱)

شرایط اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه برای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

 1. سند مالکیت: ترجمه رسمی اصل سند مالکیت در صورتی که خوانا، بدون خط خوردگی و دارای  مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقالات باشد، قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. ضمنا اسناد مالکیتی که در تاریخ ترجمه رسمی در دادگاه های عمومی و انقلاب جهت آزادی متهمی به وثیقه گذاشته شده باشد، قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست. همچنین ترجمه رسمی المثنی سند مالکیت که دارای مهر ادارات ثبت احوال باشد و با داشتن مهر و امضای دفترخانه رسمی قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است رونوشت برابر اصل سند مالکیت به هیچ وجه قابل ترجمه رسمی و تایید دادگستری و امور خارجه نیست.
 2. وکالت نامه: ترجمه رسمی وکالتنامه در صورتی قابل تایید دادگستری و امور خارجه است که در دفاتر اسناد رسمی و در سربرگ محضر تهیه و دارای مهر و امضاء سردفتر بوده باشد. چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدین متارکه کرده باشند، ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است.
 3. وکالت نامه تفویضی: ترجمه رسمی وکالت نامه تفویضی با ارایه وکالت نامه اصلی قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 4. وکالت نامه در مورد حضانت فرزند: ترجمه رسمی وکالت نامه در مورد حضانت فرزند با داشتن رای دادگاه عمومی و انقلاب قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
راهنمای ترجمه رسمی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد _ قسمت چهارم

راهنمای ترجمه رسمی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد _ قسمت چهارم

 1. وکالت نامه در مورد حفاظت فیزیکی از فرزند: ترجمه رسمی وکالت نامه در مورد حفاظت فیزیکی از فرزند در صورت عدم قید حضانت یا سرپرستی، قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 2. بیع نامه: ترجمه رسمی بیع نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سر دفتر قابل تایید دادگستری و امور خارجه است و بیع نامه هائی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند، فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه رسمی آن ها قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست.
 3. اجاره نامه: ترجمه رسمی اجاره نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تایید دادگستری و امور خارجه است و اجاره نامه هایی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه رسمی آنها قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست.
 4. تعهد نامه: ترجمه رسمی تعهد نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.
 5. تفویض وکالتنامه و سایر نقل و انتقالات: ترجمه رسمی تفویض وکالت و سایر نقل و انتقالات در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر قابل تایید دادگستری و امور خارجه هستند. لازم به ذکر است در مورد تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی تفویض وکالت ارائه وکالت نامه های قبل جهت استناد و رویت الزامی است.
 6. اقرار نامه: ترجمه رسمی اقرارنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. ضمنا یادآوری می شود که با توجه به متن اقرار نامه ارائه مدارک لازم جهت رویت و استناد به کارشناسان تایید دادگستری و امور خارجه اسناد و مدارک الزامی است. مثلا برای ترجمه رسمی اقرار به تجرد گواهی تجرد از ثبت احوال مورد نیاز است.

ادامه دارد…

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

راهنمای ترجمه رسمی اسناد _ قسمت سوم

ترجمه رسمی اسناد _ قسمت سوم

شریط اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه برای اسناد مربوط به شرکت ها

 1. اساسنامه: ترجمه رسمی اساسنامه با مهر برجسته ثبت شرکت ها قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
 2. سهام: ترجمه رسمی صورت جلسه سهام که تعداد سهام اعضاء در آن ذکر شده باشد با مهر ثبت شرکت ها قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. برگه های شرکت های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است.
 3. اوراق سهام: ترجمه رسمی اوراق سهام شرکت های سهامی عام با دارا بودن مهر و امضای شرکت صادر کننده و ترجمه رسمی اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. ترجمه رسمی اوراق سهام صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تایید است.
  • ترجمه رسمی اسامی سهام داران شرکت میزان سهم آن ها، در صورت ذکر در شرکت نامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است.
  • چنانچه میزان سهام در روزنامه رسمی یا اساس نامه قید نشده باشد و مبلغ آن بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ (ده میلیون تومان) باشد، استعلام از شرکت صادر کننده الزامی است.
 4. آگهی تغییرات: ترجمه رسمی آگهی تغییرات  شرکت ها با مهر رسمی شرکت  قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است.
 5. گواهی های مالیاتی: ترجمه رسمی گواهی های مالیاتی و ترازنامه شرکت ها با مهر ممیز مالیاتی قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است.
ترجمه رسمی اسناد _ قسمت سوم

ترجمه رسمی اسناد _ قسمت سوم

 1. حضور در دوره های تخصصی: ترجمه رسمی معرفی نامه کارکنان شرکت ها جهت دوره های تخصصی پرسنل با ارائه آخرین روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
 2. لیست بیمه: ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت بیمه یا مهر باجه دریافت تامین اجتماعی قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است.
 3. گواهی های کار صادره از شرکت ها: ترجمه رسمی گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و ارائه دفترچه بیمه قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. لازم به ذکر است در صورتی که در گواهی صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصی میزان تحصیلات قید شده باشد، ارائه مدرک تحصیلی صاحب سند جهت استناد تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی الزامی است. ضمنا گواهی های صادره از طرف شرکت برای کارکنان نیمه وقت نیازی به دفترچه بیمه ندارد.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

گواهی های آموزشی

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم:

 1. گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای: ترجمه رسمی گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است اما گواهینامه های صادره از شرکت ها و موسسات آموزشی مغایر با مقررات بوده و فاقد ارزش قانونی است.
 2. گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی: ترجمه رسمی دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) که از طرف ادارات و یا سازمان های دولتی صادر شده باشد قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
 3. گواهی های مراکز آموزشی دوره های زبان: ترجمه رسمی گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با درج موضوع فعالیت آموزشی برای شرکت و در غیر اینصورت با مجوز آموزش و پرورش قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
 4. گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی: ترجمه رسمی دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف شرکت ها ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با موضوع فعالیت شرکت و مجوز آموزش قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

راهنمای تایید رسمی مدارک-قسمت دوم

 1. گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها: ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران با دارابودن مهر مرجع صادر کننده قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.
 2. گواهی های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی: ترجمه رسمی گواهی نامه های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از جهاد دانشگاهی با دارابودن مهر جهاد دانشگاهی قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.

ادامه دارد…

 

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

 

 

راهنمای تایید رسمی مدارک

راهنمای تایید رسمی مدارک _ قسمت اول

 

گواهی تولد: ترجمه رسمی گواهی تولد با مهر پزشک مربوط و تایید دادگستری و امور خارجه سازمان نظام پزشکی فقط تا ۱۵ روز بعد از تولد قابل تایید دادگستری و امور خارجه است. پس از گذشت ۱۵ روز، ترجمه رسمی گواهی تولد با ارائه شناسنامه و تایید پزشک یا مامای معتمد و تایید سازمان نظام پزشکی، قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.

گواهی فوت: ترجمه رسمی گواهی فوت همراه با اصل و دارابودن مهر ثبت احوال قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است. کلیه گواهینامه های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر آن سازمان قابل ترجمه رسمی جهت مهر مترجم، و تایید دادگستری و امور خارجه است. ضمنا در شهرستان ها دفتر مربوطه واقع در بهشت زهرا این وظیفه را به عهده دارد. با دارا بودن شرایط بالا نیازی به ارائه شناسنامه باطل شده متوفی نیست.

کارت ملی: جهت مهر مترجم، اخذ تاییدات دادگستری و امور خارجه، اصل کارت ملی عکس دار باید موجود باشد.

گواهی تجرد: ترجمه رسمی گواهی تجرد در صورتی که توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه یا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصیه) صادر شده باشد، قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.

سند ازدواج: ترجمه رسمی سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون خط خوردگی و با دارابودن مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. ضمنا ترجمه رسمی عقد موقت (مدت دار) قابل تایید دادگستری و امور خارجه نیست. ترجمه رسمی گواهی ازدواج موقت یا ترجمه رسمی اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. جهت تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی سند ازدواج، شناسنامه یکی از طرفین ازدواج باید ارائه شود.

رونوشت سند ازدواج: ترجمه رسمی رونوشت سند ازدواج در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است. جهت تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی رونوشت سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

راهنمای تایید رسمی مدارک

راهنمای تایید رسمی مدارک

گواهینامه رانندگی: ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی همراه با اصل قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است و اسناد و مدارک عکس گواهینامه ارزش قانونی جهت ترجمه رسمی و تایید دادگستری و امور خارجه ندارد.

شناسنامه: ترجمه رسمی شناسنامه در صورتی قابل تایید جهت مهر مترجم، توسط دادگستری و امور خارجه است که بدون خط خوردگی بوده و همراه با مهر ثبت احوال محل صدور باشد. همچنین اصل شناسنامه نیز باید موجود باشد.ترجمه رسمی رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه است.

طبق بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور، شناسنامه های سابق فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسی موفق به تعویض شناسنامه خود نشده باشد، ترجمه رسمی آن قابل تایید جهت مهر مترجم، دادگستری و امور خارجه نیست، مگر اینکه صاحب سند فوت نموده و تاریخ فوت در شناسنامه قید شده باشد.

سند طلاق: ترجمه رسمی سند طلاق در صورتی که خوانا، بدون خط خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است. جهت تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی سند طلاق شناسنامه یکی از دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

رونوشت سند طلاق: ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است. جهت تایید دادگستری و امور خارجه ترجمه رسمی رونوشت محضری سند طلاق شناسنامه یکی از دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

گواهی عدم سوء پیشینه: ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه طبق اعلام پلیس بین الملل تا یک ماه پس از تاریخ صدور قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است و سندی که تاریخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه رسمی و تایید دادگستری و امور خارجه نیست.

گواهینامه رانندگی بین المللی: تائید ترجمه رسمی و برابر اصل کپی گواهینامه که توسط مترجم رسمی انجام گردیده، از نظر این اداره کل بلامانع است.

گواهی مفقودی کارت گواهی نامه رانندگی : ترجمه رسمی گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت گواهی نامه رانندگی قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

وصیت نامه: ترجمه رسمی وصیت  نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیت نامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه رسمی جهت اسناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیت های مذهبی از این قاعده مستثنی هستند.

کارت پایان خدمت: ترجمه رسمی کارت پایان خدمت و معافیت همراه با اصل قابل تایید جهت مهر مترجم،دادگستری و امور خارجه است. ترجمه رسمی گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت پایان خدمت و معافیت قابل تایید دادگستری و امور خارجه است.

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

ترجمه رسمی سند ازدواج _ دارالترجمه ۹۱۱

ترجمه رسمی سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج_دارالترجمه ۹۱۱: سفارت ها می توانند در صورت لزوم ترجمه رسمی سند ازدواج را که بعنوان یکی از انواع اسناد مالکیت به شمار می آید دال بر ازدواج و تاهل درخواست نمایند. این سند که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می شود جهت ترجمه رسمی علاوه بر ارائه اصل آن بایستی اصل شناسنامه یکی از طرفین را نیز تحویل دارالترجمه نمایید. در ادامه برخی عبارات رایج در سند ازدواج و نیز معادل های پیشنهادی آنها را در ترجمه رسمی مشاهده می کنید:

ترجمه رسمی سند ازدواج _ دارالترجمه 911

ترجمه رسمی سند ازدواج _ دارالترجمه ۹۱۱

معادل‌های پیشنهادی برای ترجمه سند ازدواج (بخش اول)  

معادل انگلیسی

واژه یا عبارت فارسی

Permanent  marriage contract

عقد نکاح دائم

Has the obligation to

مکلف است که

Marriage registry

دفتر ازدواج

Conditions stipulated in marriage certificate

شرایط مندرج در قباله ازدواج

Spouses

زوجین

Conditions stipulated through a separate binding contract

شرایط ضمن عقد خارج لازم

Justice Administration

دادگستری

State Registry of Deeds and Landed-Estate Properties

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

Marriage Certificate

سند ازدواج

Marriage Registry

حوزه ثبتی

Entry Number

شماره ترتیب

The husband

زوج

The wife

زوجه

Particulars

مشخصات

Marriage portion

صداق/مهر

A volume of the Holy Koran

یک جلد کلام‌الله مجید

A debt of the husband to the wife

دین زوج به زوجه

Payable on demand

عندالمطالبه

Notary of marriage

سردفتر ازدواج

Application for divorce

تقاضای طلاق

Divorced

مطلقه

To get divorced

خود را مطلقه کردن

The husband’s affliction with diseases hard to treat

ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج

As discerned/adjudged by a competent court of law

طبق نظر دادگاه صالح

In contrast with the wife’s family interests and dignity

منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه

The husband’s conviction of five years or more imprisonment by a final decree

محکومیت شوهر به حکم قطعی دادگاه به ۵ سال حبس یا بیشتر

Where the sentence has been carried out

در صورتی که حکم مجازات در حال اجرا باشد

To abandon the family life without justification

زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک گفتن

To commit an offense incompatible with dignity and family prestige of the wife

ارتکاب جرمی که مغایر با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه باشد

Final judgment/ final decree

حکم قطعی

Final conviction

محکومیت قطعی

Interlocutory order

قرار اعدادی

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید