بخش وبلاگ ایران مترجم

تعریف ترجمه تخصصی به زبان ساده

ترجمه تخصصی چیست؟

ترجمه تخصصی به زبان ساده، مبحثی است که با بیانی ساده به تعریف مسئله ای به نام ترجمه تخصصی می پردازد. ترجمه ی تخصصی به خصوص در حیطه ی دانشگاهی مدت زیادی است که در ترجمه به عنوان جوجه اردک زشت در نظر گرفته می شود. ترجمه ی تخصصی جذابیت خاصی ندارد و فاقد گیرایی سحرآمیز واعتبار انواع دیگر ترجمه است و اغلب در تقسیم بندی انواع ترجمه در رتبه ی پایین قرار می گیرد و ارزش آن کمی بیشتر از اعمال اصطلاحات فنی و دانش موضوعی است. در واقع، این عوامل، به خصوص دانش موضوعی، ازجهاتی نشان می دهد که ترجمه ی تخصصی مانند وحشی های دوران جدید در جهان زبان  ترسناک و نفرت انگیز است.

واضح است که ترجمه ی تخصصی از گذشته ها نیز در ادبیات مرسوم به خویشاوند دور ترجمه ی «حقیقی» بوده است.  این نوع صنعتی وحرفه ای ترجمه در متون مربوط به نظریه های ترجه نادیده گرفته می شده است. «فرانکو اکسلا» (۲۰۰۴) در یک بررسی واضح این مورد را تایید می کند و گزارش می دهد که از ۲۰۴۹۵ فهرست چاپی که در BITRA، کتابنامه ی چندزبانه ی تحقیق ترجمه، فهرست شده است فقط در ۱۹۰۵ یا به ۳ /۹ درصد آن ها اشاره شده است. از طرف دیگر ترجمه ی متون ادبی علی رغم موقعیت خوب آن در زمینه ی حرفه ای، موضوع تقریبا ۴۳۱۴ نسخه چاپ شده است که ۲۱ درصد از کل تعداد نسخه ها را شامل می شود.

اصطلاحات تخصصی

کاری که در رابطه با این موضوع انجام شده به میزان زیادی به اصطلاحات و موضوعات تخصصی محدود شده است (مانند: حافظه ی ترجمه یا ترجمه ی ماشینی و غیره) یا باید جهت بازتاب حقایق جدید مربوط به ترجمه ی متون تخصصی به روز شود (مانند: «پینچاک» ۱۹۷۷، «سایکز» ۱۹۷۱). با این حال، بر خلاف آنچه خیلی ها گمان می کنند، ترجمه ی متون تخصصی بیشتر از صرفا یک روزنه ی امیدی  در تحقیقات نظری است. در واقع ریشه ی اجتناب ناپذیر آن در ترجمه ی بازرگانی و و ارتباط تخصصی باعث شده است این بخش بسیار غنی تر و پیچیده تر از آنچه تصور می شده است باشد.

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

      دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

وفاداری به متن مبداء یا مقصد؟

وفاداری به متون در صنعت ترجمه

وفاداری به متن مبداء یا مقصد مسئله ای است که همواره در میان مترجمان مطرح بوده است. نوع متن ترجمه همچون متن مبدا خواهد بود، مگر اینکه مترجم به گونه ای که نقل شد ، نباشد. در مثالی که از ورمر(۱۹۸۹:۱۸۳) آورده شده است این فرضیه صحیح است که مقاله علمی در رابطه با ستاره شناسی را همچون متن مبدا ترجمه کنیم. عملکرد نوع متن مورد نظر در یک زبان ممکن است کم و بیش با عملکرد آن در زبان دیگر متفاوت باشد. بنابراین در صورت یکسان باقی ماندن هدف متن، عملکرد متن همچون سرگرم کردن و تعلیم دادن و برانگیختن ذهن خواننده  با توجه به نوع فرهنگ یا قراردادهای به خصوص در متن مبدا،ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد.(بدین معنا که مقاله ی ستاره شناسی، همان مقاله ی ستاره شناسی باقی بماند.)

 

وفاداری از دیدگاه زبانشناسان

این همان چیزی است که نورد از آن به عنوان وظیفه ی قراردادی یاد می کند.(۱۹۹۷:۳۱) اما به منظور تحقق این وظیفه قراردادی، لازم است که بین روش های مختلف، یکی را انتخاب کنیم. مانند روش ترجمه تحت اللفظی ، ترجمه جابجایی، ترجمه گونه برداری، ترجمه تلفیقی و غیره. نورد در بیان یک متن واحد و صریح،به جای اینکه قابلیت انتخاب اطلاعاتی را که در اطلاعات کلی ارائه می شود بیان کند، به دشواری آن اشاره می کند. به این معنا که در علم نظری متون گوناگون ، معانی و تفاسیر  مختلفی وجود دارد .

با وجود این پتانسیل برای تعبیرها و موقعیت های مختلف، مترجمان باید اطمینان کسب کنند که متن مقصد حداقل برای دریافت کنندگان مورد نظر آن معنادار باشد و در یک موقعیت و فرهنگ ارتباطی قابل فهم باشد. تنها در صورتی که متن در موقعیت دریافت کننده قابل فهم باشد، مترجم موفق بوده است.

نورد  (۱۹۹۷:۱۲۵) ایده “عملکرد مضاعف وفاداری” را برای نظریه ی اسکوپوس مطرح می کند. وی آن را تعهدی دوطرفه از جانب مترجم نسبت به هر دو سوی منبع مبدا و مقصد در روند ترجمه معنا می کند. وی تاکید می کند که این ایده همچون وفاداری یا صداقت که مربوط به متن می شود نیست، بلکه این وفاداری، رابطه ای  بین افرادست.

این مسئولیت مترجم است که آنچه را خواننده از ترجمه انتظار دارد، فراهم کند( به عنوان مثال ترجمه تحت الفظی ، کلمه به کلمه ، آزاد و خواندنی). این مسئولیت، همچنین مترجم را ملزم می کند که مقصود نویسنده را درباره تعامل ارتباطی منتقل کند.

رابطه میان وفاداری و نظریه اسکوپوس

ورمر قانونی را که قانون انسجام می نامد،معرفی می کند و در آن توضیح می دهد که مترجم یا باید با موقعیت دریافت کننده در ارتباط باشد یا باید بخشی از موقعیت دریافت کننده باشد.(ریس و ورمر ۱۹۸۴:۱۱۳) این همان انسجام درونی است که یکی از دو نوع اصلی ارتباط ذهنی می باشد که نظریه اسکوپوس را شکل می دهد.(هاتیم ۲۰۰۱:۷۶)

این قانون به طورجدی بر متن مقصد و شنوندگان آن تاکید دارد. با این وجود چون ترجمه ارائه ی اطلاعاتی مبنی بر ارائه ی اطلاعات قبلی است، باید حداقل مقداری ارتباط بین متن مبدا و مقصد وجود داشته باشد؛ شاید منتقدانی وجود داشته باشند که بگویند: ترجمه ، ترجمه نیست بلکه تا حدودی انتزاعی از اقتباس آن است.(نورد ۱۹۹۷:۳۲) ورمر آن را انسجام درون متنی یا وفاداری می نامد. فرمی که با انسجام درون متنی شکل می گیرد هم به نقش متن (اسکوپوس) و هم به تعبیر مترجم از متن مبدا بستگی دارد. (نورد ۱۹۹۷:۳۲) با تبعیت از قانون درون متنی، قانون وفاداری می تواند از محدوده ترجمه بسیار وفادارانه ی متن مبدا یا ترجمه بی قاعده اخذ شود.

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

         دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله یا کتاب اینجا کلیک کنید

بررسی مبحث معادل یابی در ترجمه

معادل یابی در ترجمه

معادل یابی در ترجمه موضوعی بسیار گستزده بوده که در اینجا سعی بر این است تا به مترجمان تعریفی دقیق از آن ارائه دهد. اگرچه تعاریف و انواع زیادی برای تعادل وجود دارد، همه آن ها به یک مورد بستگی دارند: اتصال یا نوعی پیوند بین متن مبدأ و متن مقصد.

اندیشه ی معادل یابی اساس بسیاری از تئوری­های ترجمه و به طور ضمنی تعاریف کیفیت ترجمه را شکل می­دهد. اما با این وجود واژه ی «تعادل» مملو از دشواری است. در حقیقت «نیومارک» (۱۹۹۳: ۷۵) ادعا می­کند که «قدرت تفکر و به کارگیری ذهن برای تعادل در ترجمه همواره ادامه دارد». او در ادامه می­گوید تعادل در ترجمه را نمی­توان تعریف کرد و به معنای دقیق­تر تنها درجاتی از تعادل وجود دارد.

نظریات در باب معادل یابی

آنگونه که «کتفورد» (۱۹۶۵: ۴۹) توضیح می ­دهد؛ «متن مقصد باید حداقل به برخی ویژگی ­های موقعیتی که متن مبدأ به آن ها قابل ارتباط است، قابل ارتباط باشد». طبق نظریه­ «کتفورد» اجزای زبان مقصد در ترجمه لزوماً نباید همانند اجزای زبان مبدأ با معنای یکسان باشد بلکه باید به گونه ­ای باشد که تا بیشترین حد ممکن با سطوح مختلف تعادل وجه مشترک داشته باشد. این مطلب را «هالورسون» (۱۹۹۷: ۲۰۷) بازگو می کند که تعریف نسبتاً جامع­تری از تعادل به دست می- دهد و بیان می­دارد که تعادل ارتباطی است بین دو مورد مستقل که برحسب هریک از کیفیت­های بالقوه به یکی از صورت­های زیر تعریف می­شود: همانند بودن/ یکی بودن/ شباهت داشتن/ برابر بودن.

نظریه ­های تعادل، ترجمه را تلاشی برای تولید دوباره­ متن مبدأ به گونه ­ای که تا حد ممکن به آن نزدیک باشد، در نظرمی­گیرند. اما چون دلایل زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا ترجمه هیچ­گاه نمی تواند در تمامی سطوح به طور کامل متعادل باشد، تعداد زیادی از انواع تعادل تعریف شده است مانند تعادل ساختاری و تعادل پویا («نایدا» ۱۹۶۴)، تعادل لغوی، مفهومی، عمل­گرا (عملی)، متنی و زیبا شناختی ساختاری («کلر» ۱۹۷۹).

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

  دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

مترجم متون تخصصی یا رابط متون تخصصی؟

مترجم متون تخصصی

مرزهایی که نقش مترجم متون تخصصی را از نویسنده ی متون تخصصی جدا می کند کمی کم رنگ شده که اجتناب ناپذیر است. مطلب دیگر این است که این واقعیت در جامعه ی گسترده تر «ارتباطات» بیشتر تشخیص داده می شود. جوامع گوناگون حرفه ای در زمینه ی ارتباط تخصصی در اروپا و ایالات متحده- همچون «مؤسسه ی رابطان علم و فن آوری» و «مجمع ارتباط تخصصی»- مخصوصا مترجمان را در تعاریف خود از رابطان متون تخصصی جای می دهند.

این دو گروه نه تنها با موضوع رایج ،اطلاعات تخصصی در متن، سر و کار داشته بلکه همچنین فعالیت ها و وظایف کلیدی مشترکی دارند. ممکن است قبل از هر چیز، بتوان با اطمینان گفت نویسندگان متون تخصصی بی شباهت به مترجمان نیستند. از این نظر که لازم است آنچه «ون لان» و «جولیان» (۲۰۰۲: ۱۸) آن را «حرف های عجیب و غریب» می نامند به انگلیسی صریح و قابل فهم «ترجمه کند».

همانطور که قبلا اشاره شد، نویسنده ی متون تخصصی اطلاعات را از منابع گوناگونی جمع آوری می کند که شامل اسنادی می شود که به دست کارشناسان مانند برنامه نویسان و مهندسان و برای آن ها تهیه می شود. این کار منجر به فصیح نبودن اجتناب ناپذیری می گردد. چرا که این اطلاعات نیاز به بازسازی ساختار، تفسیر و مدل سازی دوباره به منظور فهم بهتر و بیشتر مخاطب دارد. همچنین، مترجم بایستی متن اصلی و مبداء را، که در فرمتی خاص و متناسب با زبان مبداء نوشته شده، به گونه و فرمی در زبان مقصد منتقل نماید که برای خواننده آن قابل فهم باشد. این امر میسر نمی شود مگر با ویرایش، دوباره نویسی و حتی اضافه یا کم کردن اطلاعات. لازم به ذکر است که مورد آخر، در ادامه به تفصیل بیان شده است.

اضافه یا کم کردن اطلاعات

به عقیده گوفریچ، گاهی ضروری است تا به منظور اطمینان حاصل کردن از این موضوع که متن در دست ترجمه شما به میزان کافی موثر و قابل فهم باشد، مطالبی را به متن مقصد اضافه کرده یا از آن کم کنید. در این راستا نیاز به حذف، بازنویسی و یا توضیح مطالب نیز بوجود می آید. چرا که، در غیر این صورت منجر به بد فهمی و گیج شدن مخاطب و یا خواننده متن خواهد شد. در حقیقت می توان گفت گاهی اوقات به دلیل تحقق و حفظ یکپارچگی متن ترجمه شده، مطلب و منظور اصلی فدا می شود. با این حال به باور پینچاک، متن باید آن چیزی را بیان کند که متناسب با اهداف خوانندگان آن بوده و نه بیشتر یا کمتر. به زبانی ساده­ تر، گاهی اوقات اطلاعات باید قربانی شوند تا تمامیت ارتباط حفظ گردد.

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

         دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

انواع تعادل در ترجمه متون تخصصی

دسته بندی انواع تعادل از دیدگاه نظریه پردازان

دیدگاه نایدا

انواع تعادل در ترجمه متون تخصصی ، به بررسی مهم ترین تقسیم بندی مفهوم تعادل در روند ترجمه می پردازد. احتمالاً معروف­ترین انواع تعادل، تعادل ساختاری و پویاست که «نایدا» (۱۹۶۴) آن ها را اصل قرار داد. تعادل ساختاری به پیام متن از دیدگاه شکل و محتوای آن پیام می­پردازد. در این نوع تعادل پیام زبان مقصد باید تا نزدیک­ترین حد ممکن با اجزاء مختلف زبان مبدا هماهنگی داشته باشد، که آن اجزاء می­تواند واژگانی، نحوی، سبکی، آوایی یا نوشتاری باشد.

دیدگاه کتفورد

طبق گفته «کتفورد»، یک قرینه (یا معادل) ساختاری هریک از دسته بندی­های زبان مقصد (واحد، سطح، ساختار، اجزای ساختار و …) است که می­توان گفت تا جایی که ممکن است «همان» فضا را از بعد «اقتصادی» در زبان مقصد اشغال می­کند که همین دسته بندی ها در زبان مبدأ اشغال می کند.

 

تعادل پویا از طرف دیگر برپایه­ ی این اندیشه است که متن مقصد باید همان تأثیری را بر روی مخاطب خود داشته باشد که متن مبدأ بر روی مخاطبش دارد. در این نوع تعادل، تأکید زیادی بر روی یافتن پیامی در زبان مقصد همانند با پیام زبان مبدأ نیست بلکه در عوض تأکید بر روی ایجاد ارتباط بین مخاطب زبان مقصد و پیام است به گونه­ای که همانند ارتباطی باشد که بین مخاطب زبان مبدأ و پیام موجود است («نایدا» ۱۹۶۴).

تعادل ارجاعی

انواع دیگر تعادل، شامل تعادل ارجاعی است که براساس آن تعادل بر کلماتی از متن مبدأ و متن مقصد تمرکز می­کند که به موارد فرامتنی یکسان در «جهان واقعی» اشاره می­کنند. تعادل مفهومی به منظور توصیف ارتباط بین کلمات متن مبدأ و متن مقصد مورد استفاده قرار می­گیرد؛ کلماتی که منجر به ایجاد تداعی­ها یا مفاهیم یکسان یا مشابهی در ذهن خواننده می­گردد. تعادل متن – معیار شامل کلمات زبان مبدأ و زبان مقصد است که در متون یکسان یا مشابهی در زبآن های مربوط به خود به کار می­روند.

تعادل پویا چقدر اهمیت دارد؟

تعادل پویا در ظاهر مفید به نظر می­رسد چرا که بر اهمیت معنا، و به خصوص، واکنش یکسان تأکید می­کند. می­توان این گونه استدلال کرد که این مورد در ترجمه­ی متون مربوط به دستورالعمل، مطالب آموزشی، اسناد حساس و … ضرورت دارد. اما کاربرد این مفهوم محدود است چرا که در اصل مربوط به پدیده­ های فرهنگی است که معمولاً در متون تخصصی یافت نمی­شود.

 

 

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

  دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

نکاتی در باب ترجمه متون تخصصی (قسمت دوم)

اهمیت ترجمه متون تخصصی

نکاتی در باب ترجمه متون تخصصی قسمت دوم از مطالبی است که پیشتر در بخش اول توضیحاتی راجع به آن ارائه دادیم. در ادامه به بیان سایر تصورات اشتباهی که در رابطه با این نوع ترجمه وجود دارد می پردازیم.

 

ترجمه ی متون تخصصی چیزی را خلق نمی کند؛ بلکه فقط فرایند انتقال به صورت تولید مجدد را شامل می شود…

درحالی که ترجمه ی متون تخصصی «بدون شک از نظر گستردگی نسبت به ترجمه ی زیبایی شناختی محدودتر است» اغراق و بیش از حد وانمود کردن سادگی ظاهری آن بسیار آسان تر است («پینچاک» ۱۹۷۷: ۲۰).

لازم است در زمینه های بسیارتخصصی کارشناس باشید…

عقیده ای رایج وجود دارد مبنی بر اینکه اگر می خواهید مترجم متون تخصصی خوبی باشید، باید در زمینه های  بسیار تخصصی کارشناس شوید و نمی توانید در بیشتر از یک یا دو زمینه تخصص داشته باشید. اما حقیقت این است که، با مجهز بودن به درک خوب و دقیق از قوانین و فناوری های پایه، مترجم های متون تخصصی می توانند بنا به گفته ی «رابینسون» (۲۰۰۳: ۱۲۸) «آن را جعل کنند»

متون تخصصی فقط به معنی انتقال اطلاعات تخصصی است…

این گفته کاملا درست نیست، در واقع دغدغه ی اصلی مترجمان متون تخصصی اطمینان از انتقال صحیح اطلاعات است اما آن ها همچنین مسئول هستند تضمین کنند که اطلاعات به شکل درستی ارائه شده است، به طوریکه کامل باشد و اینکه بتوان اطلاعات را به صورتی درست ومؤثر به کار برد.

بنابراین در این موقعیت، چالش های اصلی مترجم متون تخصصی، توانایی تحقیق در مورد موضوع های مختلف و داشتن دانش تخصصی به گونه ای است که متخصصان در زمینه ای خاص مطلب می نویسند. می توانیم تخصص های لازم برای مترجم متون تخصصی را به ترتیب زیر خلاصه کنیم:

_ دانش نسبت به موضوع

_ مهارت نگارش

_ مهارت تحقیق

_ دانش نسبت به انواع متون

_ مهارت آموزش

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

  دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

تعادل ترجمه ای در صنعت ترجمه

تعادل در ترجمه

سطوح تعادل

تعادل ترجمه ای در صنعت ترجمه به بیان شفاف این موضوع مهم می پردازد. ضمن آن که می­ بینیم  تعادل بین متون مبدأ و مقصد کامل و قطعی نیست. اما، می­ تواند در چندین سطح مختلف به کار رود. در این جا چند روش ارائه شده است که سطوح تعادل را بررسی می ­کند. یکی از متداول ترین آن ها طرحی است که «کلر» پیشنهاد کرد. طبق نظریه­ «کلر» تعادل می ­تواند در سطوح زیر یافت شود:

الف. معنای لغوی

یعنی شیء یا مفهومی که به آن اشاره شده است. در متونی مانند دفترچه ی راهنمای کاربر، دستیابی به تعادل در این سطح نسبتاً کار آسانی است. چرا که باید به طور مداوم به محصولی که خواننده در حال یادگیری نحوه ی استفاده از آن است، اشاره کنیم.

ب.معنای مفهومی

که طبق نظریه­ «کلر» به سطح زبانی، زبان طبقات اجتماعی، گویش، وسیله بیان، سبک، بسامد، حوزه، معنا و لحن عاطفی تقسیم می شود. محقق شدن تعادل در این سطح گاهی اوقات می­ تواند دشوار باشد. به عنوان مثال، در جایی لحن غیر رسمی و پر شوری که متن مبدأ به کار می گیرد ممکن است در زبان مقصد از لحاظ فرهنگی غیر قابل قبول باشد.

ج. معیارهای متنی

که ویژگی­ های زبانی خاص متون مانند مجوزها، اسناد قانونی، نامه­های تجاری و … می­ باشند. در معیارهای متنی ممکن است از دوم شخص برای خطاب به خواننده­ های متون راهنمای کاربر و یا از ساختارهای مجهول به منظور توصیف آزمایش ­های موجود در مجلات علمی استفاده شود.

د. معنای عملی

که شامل انتظارات خواننده می­شود.

 

«کامیسارو» (۱۹۷۷) نیز مجموعه­ای از سطوحی را که تعادل در ترجمه می­تواند در آن ها یافت شود مطرح می­کند. در زمینه­ ی آن­چه که «فاوست» (۱۹۹۷: ۶۰) آن را «تعادل مشخص و نامشخص» می نامد تمام سطوح پیشنهادی «کامیسارو» بر روی یکدیگر قرار می­ گیرند. بدین صورت که پایین­ ترین سطح تعادل حفظ می­شود و سطح بالاتر بعدی روی آن قرار می­گیرد و به همین ترتیب ادامه می ­یابد.

این سطوح به ترتیب زیر می­ باشند:

_ تعادل در سطح معنا یا پیام کلی. غیر از هدف ارتباطی کلی، هیچ تعادل مشخصی بر پایه ­ی عوامل موقعیتی، دستوری یا واژگانی وجود ندارد.

_ علاوه بر سطح قبلی، این نوع تعادل موقعیت خاصی را در هر دو متن مشخص می کند.

_ علاوه بر سطوح قبلی، تعادل در این سطح فاکتورها یا اجزایی را حفظ می کند که موقعیت مشخص شده در سطح ۲ را توصیف می­کند.

_ علاوه بر تمامی اطلاعاتی که به عنوان نتیجه سطوح قبلی تعادل بیان شد. این سطح تعادل معنایی و نحوی را تشکیل می­دهد. در آن اکثر لغات متن مبدأ واژگان نظیری در متن مقصد دارند و مؤلفه­ های نحوی آن ها در زمینه ی تغییر صورت­ به یکدیگر مربوط می شود.

_ این سطح تعادل تشابه نزدیکی را بین متون مبدأ و مقصد در تمام سطوح زبان نشان می­دهد.

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

       دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید

نکاتی در باب ترجمه متون تخصصی (قسمت اول)

اهمیت ترجمه متون تخصصی

نکاتی در باب ترجمه متون تخصصی، گفتاری است در رابطه با اهمیت و ماهیت اصلی این نوع ترجمه که در این صنعت جریان دارد . تخمین زده شده که تقریبا ۹۰ درصد کل ترجمه های انجام شده در جهان در هر سال، ترجمه ی متون تخصصی می باشد.

اهمیت دادن پیوسته به دسترسی به اطلاعات تخصصی در انواع زبآن ها تعجب آور نیست و این اهمیت تا حدی با توجه فزاینده ی بین المللی اکثر شرکت ها و تا حدودی نیز در نتیجه ی برخی قانون گذاری ها هم چون «مصوبه ی شورای اتحادیه ی اروپا، دستور اتحادیه ی اروپا(EU) ، و دستوریه ی انجمن ای ای سی که تنها به تعداد کمی از آن ها اشاره کردیم، برانگیخته شده است.

این موارد فقط بخشی از قوانین گوناگون, دستورها و آیین نامه های سراسر جهان می باشد که به تهیه ی متون تخصصی قابل فهم, دقیق و موثر به زبان های مختلف نیاز دارد. به طور کلی با افزایش همکاری های بین المللی در فعالیتهای علمی, تخصصی و صنعتی، راحت می توان فهمید چرا ترجمه ی متون تخصصی یکی ازمهمترین انواع ترجمه برای استخدام مترجمان است.

برخی تصورات غلط:

قبل از بررسی دقیق تر ترجمه ی تخصصی با جزئیات بیشتر و تلاش برای مرتبط ساختن آن با انواع نظریه های ترجمه بهتر است بدانیم منظور از ترجمه ی تخصصی چیست و برخی تصورات غلط درباره ی این نوع ترجمه را با حقیقت مفهوم آن مقایسه کنیم.

ترجمه ی تخصصی شامل اقتصاد, حقوق، تجارت و. . . می شود

در حقیقت «تخصصی» به طور خلاصه به معنی سر و کار داشتن با فن آوری و متون وابسته به آن است. فقط به دلیل وجود اصطلاحات تخصصی نمی توان متنی را تخصصی دانست.

ترجمه ی متون تخصصی در کل مربوط به اصطلاحات است

چنین تصور غلطی فقط منحصر به افرادی نیست که با ترجمه ی متون تخصصی سر و کار ندارند. باعث تعجب است که برخی از افرادی که در کار ترجمه ی متون تخصصی هستند نیز بر این باورند،که لغت مهمترین ویژگی زبانی متون تخصصی است. این مطلب تا آنجایی درست است که ،احتمالا، در وهله ی اول اصطلاحات قابل توجه ترین جنبه ی متن تخصصی باشدو در واقع «سوخت» لازم جهت انتقال اطلاعات را برای متن تامین کند. بر خلاف آن، «نیومارک» مدعی است که اصطلاحات حداکثر فقط ۵ تا ۱۰ درصد کل مضمون متن تخصصی را در بر می گیرد.

درترجمه ی متون تخصصی سبک اهمیت ندارد

شاید بتوان گفت این موضوع یکی از بد ترین تصورات غلط مترجمان تخصصی می باشد زیرا کاملا بی اساس است و این معنی را می رساند که مهارت های زبانی ونگارشی مترجمان متون تخصصی با دیگرمترجمان یکسان نیست. اگر سبک را به معنی روش نگارش, انتخاب لغت و روش ساخت جمله در نظر بگیریم، آنگاه سبک، اگر بیشتر نباشد، به اندازه ی بخشهای دیگر در ترجمه ی متون تخصصی اهمیت دارد زیرا وجود سبک دلیل دارد، فقط برای سرگرمی و یا هنر نیست.

 

ادامه دارد…

 

 

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

کانال تلگرام دپارتمان تحقیق و ترجمه

    دپارتمان تحقیق و ترجمه- اخبار و مقالات علمی

 

 

جهت سفارش ترجمه مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید